Wetenschappelijke illustraties


  Iris  Post       Scientific illustrations
     Cochlear 

    implantation


    the  ear has been bent forwards

       and has been taped down so

       that the mastoid process is ex-

       posed. Then mastoidectomy is

       performed to get acces to the

       cochlea. Later the electrode

       array will be positioned.       

        Het oor is naar voren gebogen

        en vastgeplakt zodat het mastoid

        vrij komt te liggen. Vervolgens

        wordt er een mastoidectomie

        uitgevoerd om toegang te krijgen

        tot de cochlea waar later de

        elektrodenbundel in geplaatst

        wordt.          Dr.Robert Stokroos

            A.Z. Maastricht Cochlear implantation

         operation :


    The second well is made

   

      operatie :


    het tweede boorgat wordt gemaakt
      Dr.Robert Stokroos

        A.Z. Maastricht

 

     

Cochlear implantationWith the checking gauge is meassured whether the excavation is deep and large enough. This instrument has the shape of the implant      and must fit exactly.


Met de checking gauge wordt gemeten of het boorgat diep en groot genoeg is. Dit instrument heeft de vorm van het implantaat en moet

precies passen


                                                                                                                                                                                                     Dr.Robert Stokroos

                                                                                                                                                                                                     A.Z. Maastricht

 
                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                         

 


Cochlear implantation

CI is positioned in the prepared

excavationhet CI wordt geplaatst in het

daarvoor gemaakte boorgat

                        Dr.Robert Stokroos

                            A.Z. Maastricht

UMC St Radboud, afdeling KNO

Dr. Wolf, MJF de Prof. dr. C. Cremers                                                               Baha ImplantationClinical outcome of the simplified surgical technique for Baha implantation.

Otol and Neurotol 2008;29:1100-1108

           Baha  Implantation

                                                                                           
                                                                                                                                copyright       Iris Post