Wetenschappelijke illustraties

 

Iris Post Scientific illustrations

 

 

 

 

 

 

 

Cochlear

implantation

 

the ear has been bent forwards

and has been taped down so

that the mastoid process is ex-

posed. Then mastoidectomy is

performed to get acces to the

cochlea. Later the electrode

array will be positioned.

 

 

Het oor is naar voren gebogen

en vastgeplakt zodat het mastoid

vrij komt te liggen. Vervolgens

wordt er een mastoidectomie

uitgevoerd om toegang te krijgen

tot de cochlea waar later de

elektrodenbundel in geplaatst

wordt.

 

 

Dr.Robert Stokroos

A.Z. Maastricht

 

 

Cochlear implantation

 

 

 

 

operation :

 

The second well is made

 

 

 

 

operatie :

 

het tweede boorgat wordt gemaakt

 

 

 

Dr.Robert Stokroos

A.Z. Maastricht

 

 

 

 

 

 

 

 

Cochlear implantation

 

 

With the checking gauge is meassured whether the excavation is deep and large enough. This instrument has the shape of the implant and must fit exactly.

 

Met de checking gauge wordt gemeten of het boorgat diep en groot genoeg is. Dit instrument heeft de vorm van het implantaat en moet

precies passen

 

Dr.Robert Stokroos

A.Z. Maastricht

 

 

 

 

 

 

 

 

Cochlear implantation

 

 

 

 

CI is positioned in the prepared

excavation

 

 

het CI wordt geplaatst in het

daarvoor gemaakte boorgat

 

 

 

 

Dr.Robert Stokroos

A.Z. Maastricht

 

 

 

 

UMC St Radboud, afdeling KNO

Dr. Wolf, MJF de Prof. dr. C. Cremers Baha Implantation

 

 

Clinical outcome of the simplified surgical technique for Baha implantation.

Otol and Neurotol 2008;29:1100-1108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baha Implantation

 

 

 

copyright Iris Post